Dimanche : 10h15 et 18h30

Vêpres à 17h45

Lundi et jeudi : 19h

Mardi, mercredi et vendredi : 12h30

Samedi : horaire variable

Samedi 24 octobre : 9h

Samedi 31 octobre : 12h30

CèneNB